Z pravidel minibasketbalu

1. Musí se hrát vždy na nízké koše?

Odpověď: Ne, je možné výjimečně, pokud nejsou snížené koše k dispozici odehrát utkání na vysoké koše. Pokud to není povoleno rozpisem soutěží (což by být nemělo) jde o výjimku, rozhodčí zaznamenají do zápisu, utkání se musí odehrát. Proti výsledku lze podat protest, dále vše záleží na posouzení příslušného řídícího orgánu. Pokud nebyla jiná možnost a nejde o nesportovní počínání, měl by výsledek platit. Pokud je toto některým klubem zneužíváno a hra na vysoké koše se vyskytuje opakovaně, měl by být pořádající klub potrestán a utkání kontumováno.

2. Může se odehrát utkání s míčem č. 7 nebo 6

Odpověď: Ne, ani ve výjimečném případě, pořadatel musí zajistit odpovídající míče ke hře

3. Může se odehrát utkání s devíti (osmi) hráči, hráčkami?

Odpověď: Ano, nesmí být ovšem porušeno pravidlo, že žádný hráč nebo hráčka nesmějí nastoupit více než ve dvou čtvrtinách hry. V některých čtvrtinách pak musí takovéto družstvo hrát ve čtyřech. Utkání ale musí být zahájeno v kompletní pětici.

4. Střílí se dodatkový trestný hod po dosaženém koši s faulem?

Odpověď: Ano, podle Pravidel basketbalu

5. Může se střídat, když se píská rozskok nebo některé z družstev vyhazuje ze zámezí?

Odpověď: Ano, střídat může kterékoli družstvo, stejně jako si vzít oddechový čas.

6. Může hráč nebo hráčka nastoupit ve dvou čtvrtinách po sobě?

Odpověď: Ano, pravidla to umožňují, nesmí nastoupit ve více než dvou čtvrtinách za utkání, jinak neplatí žádné další omezení

7. Může vystřídaný hráč nebo hráčka v téže čtvrtině vystřídat zpět?

Odpověď: Ano, libovolně často 

8. Jak se postupuje, když hráč nebo hráčka nastoupí ve třetí čtvrtině jednoho utkání?

Odpověď: Jde o chybu trenéra i zapisovatele. Hráč musí být při nejbližší příležitosti vystřídán (jakmile je zastavena hra) trenér družstva, které se provinilo, dostane technickou chybu, za kterou družstvo soupeře střílí trestné hody a následně má míč ze strany. Vše, co se mezitím událo na hřišti, platí. Pokud se tato skutečnost zjistí až po utkání, lze podat protest, o kterém rozhodne řídící orgán.

9. Je nařízena osobní obrana po celém hřišti?

Odpověď: Ne, osobní obrana je však doporučena především z metodického hlediska

10. Odkud se střílí trestné hody u nejmladšího minižactva?

Odpověď: Pokud jsou koše nasazeny na velkých konstrukcích, střílí se z normálně vyznačené čáry trestného hodu, pokud jsou koše jen sníženy (a tedy nejsou desky přiblíženy čáře TH) vyznačí se nová čára TH o 80 cm blíže ke koncové čáře.

11. Lze udělit technickou nebo nesportovní (úmyslnou) chybu hráči nebo hráčce?

Odpověď: Ano, je to možné - posouzení situace je na rozhodčím

12. Končí utkání při větším bodovém rozdílu než 50 bodů?

Odpověď: Ne, toto pravidlo bylo již před více než čtyřmi lety zrušeno.

13. Platí u minižactva pravidlo tří vteřin?

Odpověď: Ano, rozhodčí by měl ale posoudit, zda setrvávání ve vymezeném území přináší útočícímu družstvu nějakou výhodu, neměl by rozhodovat paušálně

14. Platí u minižactva pravidlo osmi vteřin?

Odpověď: Ano u všech kategorií. Rozhodčí by měl přihlédnout k velikosti hřiště a vyspělosti útočníků a případně tolerovat porušení tohoto pravidla, pokud se útočící družstvo zřetelně snaží přenést míč do útočné poloviny.

15. Počítají se osobní chyby družstva ve čtvrtině?

Odpověď: Ano ve všech kategoriích podle Pravidel, pokud není Rozpisem soutěže upraveno jinak

16. Je povinné měření 24 vteřin?

Odpověď: Ano ve všech kategoriích podle Pravidel, pokud není Rozpisem soutěže upraveno jinak

17. Je možné použít starší druh zápisů (řádkový)?

Odpověď: V oficiálním utkání nikoli.

18. Platí koš vystřelený za obloukem 6,25m za tři body?

Odpověď: Ne, vždy jen za dva body

19. Lze použít desky na streetball se zakulacenými rohy?

Odpověď: Ano, ale jen zcela výjimečně, nikoli pravidelně

20. Jak se postupuje, když se vyfauluje hráč ve 3. čtvrtině a družstvo má celkem jen 10 hráčů?

Odpověď: Konkrétní čtvrtinu dohraje postižené družstvo ve čtyřech, další čtvrtinu(4.) opět v pěti. Podobně se postupuje i při zranění nebo vyfaulování většího počtu hráčů,nebo když tato situace nastane v 1.,2. čtvrtině utkání 

Partneři ... oddíl basketbalu TJ Slovan Varnsdorf finančně podporuje město Varnsdorf a tito další partneři:

https://www.sinstitut.cz/aktuality
http://www.nsa.cz/
http://www.bkdecin.cz/
www.bcm-nymburk.cz
http://www.sauneo.cz/
https://mdopravaexpres.cz
https://www.datalife.cz/
http://www.vs-trading.com/
https://www.facebook.com/papirovalod/
http://www.mtservice.be/
http://www.krupatech.cz/
http://www.ventos.cz/
http://www.heckl.cz/
http://farmet.eu.sk/
http://metaloka.cz
http://www.fyziotoncar.cz/
https://www.facebook.com/Cukrarnavenezia/
http://www.parnicistic.cz/
http://www.fit-centrum.cz/fitness-u-pesku/index.1.html
http://www.fit-centrum.eu/
EKO servis Varnsdorf a.s.
https://www.shop102.cz/