Memorandum 2008/2009

Na návrh ČABR schválilo ALK na svém zasedání následující postupy a principy, které budou rozhodčí v sezóně 2008/2009 uplatňovat a dodržovat. Tyto principy a postupy vycházejí z oficiálních interpretací FIBA World a FIBA Europe, které byly zveřejněny před následující sezónou.

1. NESPORTOVNÍ CHYBA

S ohledem na rostoucí tvrdost a brutalitu některých zákroků vyzývá FIBA od minulé sezóny k čisté hře (CLEAN GAME). Jakákoliv hra, která není vedena snahou hrát na míč (přidržení, podražení, strčení...atd.) bude potrestána nesportovní chybou. V těchto situacích není možné uplatňovat kritéria výhody a nevýhody. Dále každý hrubý, nadměrně tvrdý (extensivní) kontakt, bude též potrestán nesportovní chybou, a to i v případech, kdy má hráč snahu hrát míč!!

Podle nového znění pravidel (čl. 36.1.4) platí, že pokud bránící hráč ve snaze zabránit rychlému protiútoku způsobí kontakt s útočníkem ze zadu nebo z boku, a jestliže mezi útočícím hráčem a koem není žádný dalí obránce, pak takový kontakt musí být posouzen jako nesportovní chyba.

Taktické fauly bránícího družstva, které jsou spáchány v době, kdy je míč k dispozici hráči v zázemí nebo je ještě v rukou rozhodčího, budou posuzovány jako nesportovní chyby v průběhu celého zápasu.

2. FILMOVÁNÍ HRÁČŮ (FLOPPING)

Rozhodčí budou trestat jakékoliv filmování hráčů v průběhu utkání. Takové chování je velice nežádoucí jak k protihráčům a rozhodčím, tak ve vztahu k divákům a vytváří výrazně nesportovní prostředí. Hráči ve snaze získat nesportovní výhodu a oklamat rozhodčí teatrálně padají, odskakují a rozhazují rukama. Toto chování je třeba očekávat nejen od bránících hráčů, ale i od hráčů družstva, které má míč pod kontrolou. TCH bude udělena v souladu s čl. 38.3.1. odst. 7 pravidel FIBA.

Postup: V případě, že se hráč družstva takového filmování dopustí (první filmování hráče v utkání), rozhodčí při prvním přerušení hry !!!! zřetelně udělí varování trenérovi družstva, jehož hráč se provinil, že za podobné jednání bude příště udělena TCH!! To znamená, že za

jakékoliv další filmování kteréhokoliv hráče družstva, jehož trenér byl varován, bude udělena TCH. Stejný postup bude uplatněn i v případech filmování hráčů ze soupeřova družstva. Opět bude nejdříve varován trenér, a poté za další provinění bude udělena TCH.

3. NEDOVOLENÝ DRIBLING (PŘENÁŠENÍ)

Zvyšuje se počet situací, při kterých hráči v průběhu driblingu přenášejí míč a získávají tak nesportovní výhodu proti soupeři. Jde zejména o situace jeden na jednoho, kdy útočící hráč přenáší míč a obchází snadněji obránce. Tyto situace budou rozhodčí posuzovat jako přestupek!!

4. NEZASTRČENÉ DRESY

Pokud musí rozhodčí v průběhu utkání napomenout hráče, aby si zastrčil dres, adresuje trenérovi družstva varování, které se vztahuje na všechny hráče a náhradníky daného družstva. V případě dalšího vytažení dresu, bude hráč při prvním přerušení hry povinen vystřídat. V případech, kdy bude hráči dres úmyslně vytažen protihráčem, musí být tento hráč potrestán v souladu s pravidly (bude udělena TCH) a povinné střídání nebude nařízeno.

5. POSTUP PŘED UTKÁNÍM

Podle nových mechanik pro 2 i pro 3 rozhodčí, bude od příští sezóny postavení rozhodčích před utkáním následující.

Dvacet (20) minut před začátkem utkání se rozhodčí dostaví na hřiště a zaujmou postavení naproti stolku zapisovatele.

Deset (10) minut před začátkem utkání první rozhodčí dojde ke stolku zapisovatele, aby se přesvědčil, zda jsou správně zapsány sestavy obou družstev a vyznačeny zahajovací pětky družstev. (V případě, že není přítomen komisař).

Šest (6) minut před začátkem utkání první rozhodčí zapíská a zajistí, že se všichni hráči vrátí do území lavičky svého družstva k představení obou družstev. (V případě, že se představení provádí).

Po představení hráčů první rozhodčí zapíská a signalizuje tři (3) minuty zbývající do zahájení utkání.

Dvě (2) minuty před začátkem utkání všichni rozhodčí přejdou ke stolku zapisovatele rozhodčích.

Jednu minutu a třicet vteřin (1:30) před zahájením utkání první rozhodčí zapíská a vyzve tím hráče k okamžitému návratu do území laviček jejich družstva.

Stejné postavení rozhodčí zaujmou i při rozcvičování družstev během poločasu!!

pozn. rozhodčí jsou povinni se vrátit na hrací plochu 5 minut před začátkem třetí čtvrtiny.

!!Pro utkání Mattoni NBL bude platit následující výjimka!!: Pouze jeden z trojice rozhodčích (určený prvním rozhodčím delegovaným na utkání) se dostaví na hřiště dvacet (20) minut před začátkem utkání a zaujme místo naproti stolku zapisovatele. Ostatní rozhodčí se dostaví na hřiště deset (10) minut před začátkem utkání.

6. NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ A NEDISCIPLINOVANOST LAVIČEK

Jakékoliv nesportovní chování a jiné nesportovní projevy ze strany laviček družstev (trenéři, asistenti trenérů, náhradníci, osoby doprovázející) nemohou být přehlíženy a tolerovány. Pouze a jenom trenér družstva smí v průběhu utkání stát. Při nerespektování varování rozhodčích musí být udělena TCH.

7. NEDOVOLENÁ HRA RUKOU

Nadměrné a nedovolené používání rukou bude jednou z priorit pro nadcházející sezónu. Jedná se především o nedovolené používání

rukou při bránění driblujícího hráče, při bránění podkošového hráče,

při doskoku a při boji o pozici. Toleruje se v rámci pravidel pouze

kontrola (nikoliv vystrkávání!!) jedním pokrčeným předloktím. Je vhodné nedovoleně bránící hráče napoprvé upozornit (použít preventivní rozhodování).

8. PŘEŠLAPY PŘI TH

Rozhodčí jsou povinni písknout do píšťalky a tím signalizovat přestupky hráčů při provádění TH. Nestačí na hráče pouze ukázat rukou a písknout až v okamžiku, kdy je TH neúspěšný. Je třeba trestat nejen předčasné vběhnutí hráčů připravených na doskok kolem vymezeného území, ale i hráčů stojících za čárou tříbodového území. Odpovědnost jednotlivých rozhodčích je určena mechanikou. Přední rozhodčí odpovídá za přešlapy hráčů stojících na protější straně vymezeného území. Střední rozhodčí odpovídá za přešlapy střelce, hráčů stojících na protější straně vymezeného území a hráčů stojících za čárou tříbodového území.

 

 

Mgr. Robert Vyklický, národní instruktor FIBA

Partneři ... oddíl basketbalu TJ Slovan Varnsdorf finančně podporuje město Varnsdorf a tito další partneři:

https://www.sinstitut.cz/aktuality
http://www.nsa.cz/
https://www.varnsdorf.cz/cz
http://www.bkdecin.cz/
https://www.kr-ustecky.cz/
http://www.sauneo.cz/
https://mdopravaexpres.cz
https://www.datalife.cz/
http://www.vs-trading.com/
https://www.facebook.com/papirovalod/
http://www.mtservice.be/
http://www.krupatech.cz/
http://www.heckl.cz/
http://metaloka.cz
http://www.fyziotoncar.cz/
http://www.parnicistic.cz/
http://www.fit-centrum.cz/fitness-u-pesku/index.1.html
http://www.fit-centrum.eu/
EKO servis Varnsdorf a.s.
https://www.shop102.cz/